Historie

Wij zijn Jongerenkoor en -combo Nova Melodica, afkomstig uit Kapelle- Biezelinge in Zeeland. Ons koor heeft ongeveer 40 leden in de leeftijd van 12 tot 40 jaar.
Nova Melodica, wat "Nieuwe Melodie" betekent, is opgericht in 1970. Graag willen wij met onze muziek het verhaal van "Geloof, Hoop en Liefde"  overbrengen aan de mensen om ons heen, mensen zoals jij en ik, kinderen van dezelfde God.

Na jarenlang gedirigeerd te zijn door Stoffelien den Dekker en hierna bijna 2 jaar door Dirk-Jan Balkenende, staat ons koor tegenwoordig onder leiding van Moritz Benschop.

Moritz

Ons koor kent 4 stempartijen; sopraan, alt, tenor & bas en we hebben een gevarieerd repertoire. We zingen vooral gospelmuziek en hedendaagse christelijke muziek, maar ons repertoire bevat ook een aantal popnummers die qua tekst binnen het geloof te plaatsen zijn.
Ook hebben we een uitgebreid combo bestaande uit een piano en keyboard, drums, basgitaar en (elektrische) gitaar. Bij een aantal nummers wordt dit combo nog aangevuld met andere instrumenten zoals dwarsfluit, trompet of viool.

Zoals zoveel koren kenden ook wij in ons bestaan de nodige ups & downs. Momenteel hebben we een hele enthousiaste en hechte groep die met heel veel plezier wekelijks bij elkaar komt om te repeteren. Gemiddeld 3 keer per twee maanden hebben we een optreden. Deze optredens zijn vaak tijdens kerkdiensten in kerken binnen en buiten Zeeland. Nova Melodica is lid van Gospelpodium Zeeland, dat een onderdeel is van de Koninklijke Christelijke Zang Bond (KCZB).

Naast zingen en muziek maken organiseren we nog diverse andere activiteiten. Ieder jaar gaan we met elkaar een weekend op kamp, we houden van lekker eten en drinken met elkaar en vooral veel kletsen en praten. Soms moeten we ook voor de verenigingskas aan het werk en hiervoor hebben we een paar leuke en goedlopende acties. Ieder jaar organiseren we bijvoorbeeld, samen met een aantal andere Kapelse jeugdverenigingen, een grote rommelmarkt 'Actie Bamboes' op Koningsdag.

Nova Melodica is een georganiseerde vereniging met officiële statuten. Dit betekent dat er een bestuur is dat bestaat uit 5 leden. Binnen het bestuur is er een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Eén van de overige twee bestuursleden heeft de functies boekingen optredens. Aan het bestuur kunnen stagiaires worden toegevoegd die het bestuur ondersteunen in uitvoerende taken, zoals het organiseren van bijzondere activiteiten, concerten, acties e.d. Eens per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording moet afleggen aan de leden over het afgelopen verenigingsjaar en waarin ook de toekomstige plannen worden medegedeeld.

Nieuwsgierig geworden naar ons koor? Kom eens luisteren naar één van onze optredens of loop eens binnen op een repetitieavond. Kijk op de pagina "agenda" van deze site waar en wanneer je ons kunt zien en horen. Repeteren doen we elke donderdagavond in de Mozeskerk in Kapelle.
Als je meer informatie wil, kijk dan bij "contactgegevens"